Gemengd zangkoor
Menu

 

 

Op initiatief en onder leiding van Katrien Van denbussche werd in juni 1993 gestart met een 10-tal enthousiaste jong-volwassenen met een koor in de wijkkerk van Pastoor van Ars in de Watermolenstraat in Belsele.

Dit koortje is ondertussen uitgegroeid tot het gemengd koor ‘Schakel’ met 34 leden dat nog steeds even enthousiast de vieringen mee begeleid. Sinds het overlijden van Katrien in september 2007 gebeurt dit onder de muzikale leiding van Luc Van Meerssche. Bij het zingen worden wij begeleid door ons instrumentaal groepje dat bestaat uit een 3-tal instrumenten. Dit stond onder leiding van Jan Vaerewyck, tot ook Jan ons is ontvallen in maart 2007.

De oorspronkelijke doelstellingen zijn nog steeds dezelfde:

Bijdragen tot een levensechte en levendige liturgie.
Zoveel mogelijk mensen betrekken bij de liturgie.
Samenzang met alle aanwezigen aanmoedigen tijdens de vieringen.
Het is ons opzet een schakel te zijn tussen mensen die zingend gemeenschap willen vormen;
een schakel tussen evangelie en leven – tussen woord en gemeenschap;
een schakel binnen de wereldgemeenschap met liederen uit andere continenten.
Wij willen de vreugde die wij beleven aan het samen zingen uitstralen naar de ganse gemeenschap.
Om dit alles waar te maken kennen wij heel wat activiteiten.

Eénmaal per maand verzorgen we de zang bij de wekelijkse zondagvieringen in onze wijkkerk. Wij zingen o.a. liederen van H. Oosterhuis, C. Desoete, Jan Willem Van De Velde en anderstalige wereldliederen.
Wij zingen ook op: Kerstdag, Goede Vrijdag, Pasen, de parochiale startdag, Glokaalviering , vormsel- en dankviering, ziekendag, vakantieviering, enz.
Naast deze deelname aan de parochiale vieringen, zongen wij meerder malen ‘buitenhuis’ ter gelegenheid van een huwelijk, uitvaarten, jubilea en bij andere gelegenheden.
Wij zongen in rusthuizen, in de gevangenissen van Dendermonde en Beveren, op vieringen in andere parochies, op een 1 Mei bedevaart in Gaverland.

Uit ons koor waren ook de Taizévieringen gegroeid die vijftien jaar lang, van 2000 tot 2015, driemaandelijks doorgingen in onze wijkkerk..
Hoogtepunten waren ongetwijfeld onze 3-jaarlijkse concerten waar wij naast onze religieuze liederen ook meerstemmige profane liederen konden brengen. Ondertussen kunnen wij hiervoor putten uit een repertorium van meer dan 200 liederen.


‘Schakel’ blijft een groep vrienden die graag samen zingen en vanuit een religieuze bewogenheid willen bijdragen tot een levensnabije liturgie.

 

 

Luc werd in 1953 te Sint-Niklaas geboren en werd priester gewijd op 1 juli 1978.
Hij studeerde aan het Lemmensinstituut te Leuven, werd in 1980 laureaat muziekpedagogie en in 1983 laureaat koorleiding.
Van 1980 tot 1993 was hij leraar aan het Sint-Lievenscollege te Gent. Ondertussen leidde hij de Schola Cantorum (kathedraalkoor van de Gentse Sint-Baafskathedraal) van 1982 tot 1993.
Vanaf 1988 is hij docent aan het Lemmensinstuut te Leuven.
Hij was pastoor te Sombeke-Waasmunster van 1995 tot 2000 en daarna van 2000 tot 2006 pastoor te Ekkergem-Gent.
Hij is lid van de kerkmuzikale commissie van het ICLZ (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg) en medesamensteller van het vernieuwde liturgisch zangboek (Zingt Jubilate).